13
خرداد

موزیک زنده

پنجشنبه و جمعه این هفته در خدمت شما سروران گرامی هستیم با اجرای آهنگ های درخواستی شما توسط آقای سعید زمانی و ایوب عمویی عزیز.امیدواریم لحظات خوشی را در کنار عزیزانتون در رستوران ما سپری کنید.

شماره رزرو:          09118815212      09118815515